Χαρούπια

Η εταιρεία μας ασχολείται με την επεξεργασία χαρουπιών και χαρουποσπόρου για περισσότερα από 120 χρόνια.

Carob Utc

Πρώτη ύλη

Για περισσότερα από 120 χρόνια η εταιρεία μας συνεργάζεται στενά με αγρότες και συλλέκτες χαρουπιών στην Κρήτη με στόχο την συγκέντρωση της καλύτερης ποιότητας χαρουπιών ετησίως. Μέσα από τις μακροχρόνιες συνεργασίες μας με προμηθευτές καταφέρνουμε κάθε χρόνο να συγκεντρώνουμε μεγάλες ποσότητες χαρουπιών από όλη την Κρήτη.

Επεξεργασία

Μετά την παραλαβή της συγκομιδής και τον πρώτο ποιοτικό έλεγχο, ξεκινά η επεξεργασία του χαρουπιού στις εγκαταστάσεις μας. Αφού απομακρυνθούν οι ξένες ύλες, αλέθεται η σάρκα του χαρουπιού και διαχωρίζεται ο σπόρος.
Carob Utc 2
Carob Factory

Αποθήκευση και διανομη

Η σάρκα του χαρουπιού αλέθεται σε τρία διαφορετικά μεγέθη: χοντρό, μέτριο και ψιλό. Το χαρουπάλευρο συσκευάζεται και διατίθεται κυρίως σε ζωοτροφές. Ο σπόρος σε δεύτερη φάση καθαρίζεται ξανά και συσκευάζεται.

Έμφαση στην ποιότητα

Οι εγκαταστάσεις μας είναι πιστοποιημένες ως προς την “επεξεργασία και εμπορία χαρουπιών και βοτάνων” με ISO 22000:2018. Αναλόγως τη σοδειά κάθε έτους, η εταιρεία μας επεξεργάζεται ετησίως 300-700 τόνους. Η πολυετής σχέση μας με ντόπιους παραγωγούς, η εμπειρία μας και οι μοντέρνες εγκαταστάσεις μας διασφαλίζουν την ποιότητα τόσο του χαρουπαλεύρου όσο και του σπόρου που παράγουμε.
Close Up Of Carob Pods