ΣησάμιΕισάγουμε φυσικό και αποφλοιωμένο σουσάμι από την Ινδία, επιτυγχάνοντας ελυστικές για την αγορά τιμές.

Και τα δύο είδη σουσαμιού διατίθενται σε:
•σακιά των 25 κιλών
•σακουλάκια του 1 κιλού και
•σακουλάκια του μισού κιλού (0.5 kg).
> 2 : 1 - 2
Φυσικό σουσάμι
Φυσικό σουσάμι
Φυσικό σουσάμι από την Ινδία.
Αποφλοιωμένο σουσάμι
Αποφλοιωμένο σουσάμι
Αποφλοιωμένο σουσάμι από την Ινδία με 99.98% καθαρότητα.
ΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ταχυδρομική Διεύθυνση
ΤΑΛΙΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Τ.Θ. 1017
71 110 Ηράκλειο
Κρήτη Ελλάδα
Η έδρα μας
6ο χλμ οδ. Ηρακλείου Μαλάδων,
71 500 Ηράκλειο
Κρήτη
Ελλάδα
Επικοινωνία
Tηλ.: +30 2810 317149 & +30 2810 254421
Fax : +30 2810 254503
e-mail : info@talianis.com
www.talianis.com
©Talianis.com