Χαρουπάλευρα και σπόροι χαρουπιούΗ επεξεργασία και το εμπόριο χαρουπάλευρων και σπόρων χαρουπιού αποτελεί μία από τις κύριες δραστηριότητές μας από την ίδρυση της εταιρείας μας, το 1890.

Προσφέρουμε τρία διαφορετικά μεγέθη αλεσμένου χαρουπιού:
• ψιλό
• μέτριο
• χοντρό.
> 5 : 1 - 5
Χαρούπι ολόκληρο
Χαρούπι ολόκληρο
Χαρούπι ολόκληρο
Σπόροι χαρουπιού
Σπόροι χαρουπιού
Σπόροι χαρουπιού
Χαρουπάλευρο χονδρό
Χαρουπάλευρο χονδρό
Χαρουπάλευρο χονδρό
Χαρουπάλευρο μέτριο
Χαρουπάλευρο μέτριο
Χαρουπάλευρο μέτριο
Χαρουπάλευρο ψιλό
Χαρουπάλευρο ψιλό
Χαρουπάλευρο ψιλό
ΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ταχυδρομική Διεύθυνση
ΤΑΛΙΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Τ.Θ. 1017
71 110 Ηράκλειο
Κρήτη Ελλάδα
Η έδρα μας
6ο χλμ οδ. Ηρακλείου Μαλάδων,
71 500 Ηράκλειο
Κρήτη
Ελλάδα
Επικοινωνία
Tηλ.: +30 2810 317149 & +30 2810 254421
Fax : +30 2810 254503
e-mail : info@talianis.com
www.talianis.com
©Talianis.com