Σπόροι Guar korma
Το γκουάρ είναι ένα υπο-προϊόν που παράγεται κατά την παραγωγή του κόμμι Guar. Η υψηλή διατροφική του αξία το κατατάσσει στις ευρέως χρησιμοποιούμενες ζωοτροφές.
Είναι ένα καθαρά φυτικό καλλιεργούμενο προϊόν χωρίς την προσθήκη συντηρητικών ή χημικών.
> 1
Guar Korma
Guar Korma
ΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ταχυδρομική Διεύθυνση
ΤΑΛΙΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Τ.Θ. 1017
71 110 Ηράκλειο
Κρήτη Ελλάδα
Η έδρα μας
6ο χλμ οδ. Ηρακλείου Μαλάδων,
71 500 Ηράκλειο
Κρήτη
Ελλάδα
Επικοινωνία
Tηλ.: +30 2810 317149 & +30 2810 254421
Fax : +30 2810 254503
e-mail : info@talianis.com
www.talianis.com
©Talianis.com